Seldéns visar prototyp för focktrim på Båtmässan

Expresseglarna demonstrerar Seldéns prototyp för Expressens Supertrim på Båtmässan. Vid inkommande stoppvåg skickas skotpunkten ut i sidled samtidigt som rorsman siktar lågt och båten går genom stoppvågen utan fartförlust.

Vid inkommande vindstöt skickas skotpunkten upp vilket tvistar focken, som i in tur förhindrar båten från att öka lutningen. När båten lutar minskar farten samtidigt som båten driver i sidled. Att få ner skotpunkten efter vindstöten kräver kraft. Seldéns arrangemang ger 6 gånger kraften från gasten till skotets nedhal.

2 thoughts on “Seldéns visar prototyp för focktrim på Båtmässan

  1. Hej Tor, det här är en prototyp i ett tidigt stadium för Båtmässan. Jag tror inte ens att vagnen och skenan passade ihop. Men tanken var att visa en “idéskiss”. Under våren ska delarna utprovas för att så småningom monteras på min båt. Så får vi se hur det fungerar.
    Arne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *