Sista 60 sekunderna innan start avgjorde MM-finalen

MMstart+ca30sek
Ca 25 sek efter startskottet. Skålén i röd båt har redan skaffat sig ett fördelaktigt läge. Anna Östling i ljusblå båt ligger bra till men väntar för länge med att hissa gennakern samt att när den äntligen kommer upp blir det i form av ett ganska svårt timglas. Zoom8 Tjej Ax Karjel kommer med god fart från läflaggan. Hade hon kommit igång med starten lite tidigare kunde hon kanske ha utmanat Skålén om första båt till märket. Josefin Olsson i orange båt får fördel av Annas timglas och seglar om i lä.

Flera bilder under filmen.


På filmen ser vi hur MM-finalen började. Skålén med blå gennaker kom bäst iväg med en start nära lovartsflaggan, med högst fart av alla, med möjlighet att snabbt sätta gennakern. Zoom8 Tjej valde motsatt taktik, dvs lästart med möjlighet att gå högt och snabbt och skära upp framför båtarna i lovart. Skålén kom först till tårtmärket. Zoom8 Tjej kom tvåa. Intressant, två diametralt motsatta startstrategier gav ungefär samma resultat. Vi ska se på trackern att lite större mod i starten, längre fram och högre fart, mycket väl kunde givit en förstaplats vid tårten. Gippade direkt efter tårtan vilket visade sig vara mindre lyckosamt.

Vad hände med de andra? Josefin Olsson (svart gennaker) kunde varit mera på i starten. Startade lite för långt från linjen men fick gång på gennakern tidigt och kom trea till tårtan. Blev tvåa i finalen.

Anna Östling startade nära linjen men väntade för länge med att sätta den gröna gennakern. När den äntligen kom upp var det i form av ett timglas. Kom fyra till tårtan.

Fredrik Åstrand stod för det största frågetecknet i starten. Seglade längs med linjen, en bit bakom, när skottet gick. Ingen bra start – fel på klockan?

Express-Ronny var långt framme och i lä om Skålén. Ronny var för sen med att få upp farten och hade inte en chans att hålla undan för Skålén som kom med fältets högsta fart.

MM60sek
En minut till start. Två båtar avslöjar sina planer. Skålén med röd båt ligger längst bak och tänker segla genom fältet och närma sig linjen med hög fart. Bara ett frågetecken: Kan man tajma linjen på det avståndet på 60 sekunder? Om det funker kan det ge en fördel i starten. Den andra båten som nu avslöjar sin plan är Zoom8 Tjej som siktar på lämärket för att kunna skära upp framför de andra båtarna. Två olika planer, vilken är bäst?

MM20sek

MM6sek

MM2sek

MM0sek
Just här, i detta ögonblick, avgörs MM-finalen 2015. Vi tittar på båtarna en efter en, ovanifrån. Längst upp i orange båt kommer Josefin Olsson. Hon har bra fart, 3,1 kts, men är för långt från linjen. Båt nr två från lovart räknat, ljusblå, är Annan Östling. Hon ligger nära linjen, men var för tidigt ute, måste hålla igen, och har låg fart, 2,1 kts. Båt nr 3 från lovart är Skålén. Han ligger nära linjen och har högre fart än någon annan, 3,5 kts. Han kommer att få ett försprång. Båt nr 4 från lovart är Express Ronny Gustavsson. Som Anna har han varit lite för tidig och måste hålla igen, fart 2,2 kts. Skålén med sina 3,5 kts är på väg att segla över honom. Bakom Ronny i rosa båt ligger Neptunkryssare Staffan Eklund i ett hopplöst läge, fart 1,7 kts. Sjätte båt från lovart är Björn Sandberg i gul båt. För långt bak och ingen fart, 1,7 kts. Fredrik Åstrand i grön båt har försatt sig i ett mycket svårt läge. När skottet går seglar han längsmed linjen, en bra bit bakom linjen, och med fältets lägsta fart, 1,4 knts. Längst ner, skymd av “startflaggan”, lurar Zoom8 Tjej, Elin Ax Karjel. Hon tänker segla högre än de andra och få en effektivare vinkel mot vinden. Här kommer två olika taktiker snart att mötas, Skålén med gennaker från ovan mot Ax Karjel skärande uppåt med bättre vinkel mot vinden. Vem kommer först? Ax Karjel har det emot sig att hon är lite för långt från linjen samt att hon har startat axet lite för sent, hennes fart är 2,5 kts, mot Skålén 3,5 kts.

Hur det blev? Titta på www.regatta.nu och få svaret. Ett tack till SAPSAILING som gjort denna analys möjlig.

http://www.sapsailing.com/gwt/RaceBoard.html?eventId=f27b8b88-a7a3-4694-9374-7e5caebb0328&leaderboardName=M%C3%A4starnas%20M%C3%A4stare%202015%20-%20Final&raceName=Final&viewShowMapControls=true&viewShowNavigationPanel=true&regattaName=M%C3%A4starnas%20M%C3%A4stare%202015%20-%20Final

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *