Väderö Runt den 11 juli 2015

2015-07-11 19.28.00
På tredje plats: Göran Johnsson och Arne K Larssen i CB66’an som Göran köpte av Arne förra året.

2015-07-11 18.59.32
Vinnaren Gunnar Sede’n med besättning i H – båten Emma.

2015-07-11 19.04.44
Tvåan Peter Amundin med besättning i j92 Ninja.

Korrigerade tider:
Vinnande H-båt, 05:15:21
Andra plats, j92, 05:23:17
Tredje plats, CB66, 05:24:11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *